Raspetljava se kriminalno klupko obitelji Ševo – jedan od pomagača i korumpirani suspendirani sudac Ranko Debevec

PRO Oglas

Ured za reviziju BiH u svom izvještaju potvrdio je ono na šta je Žurnal upozoravao u seriji objavljenih tekstova, a to je da su u procesu dodjele poslova homologacije i certifikacije vozila počinjene brojne nepravilnosti. Ovi poslovi su, odlukom Ministarstva komunikacija i prometa BiH, još od 2011. godine u rukama privatnih firmi povezanih sa financijerima SNSD-a i HDZ-a.

Prema javnom oglasu iz 2021. ovi poslovi su pripali firmama u vlasništvu Milana Ševe i Aleksandra Milašinovića. Oni su u dvije godine na ovim poslovima zaradili ukupno 16,2 milijuna KM.

U revizorskom izvještaju taksativno je navedeno što se sve događalo još od raspisivanja prvog konkursa za ove poslove davne 2009., pa do onog iz 2021. godine. Tako je utvrđeno da je Ministarstvo onemogućilo ostalim firmama na tržištu da se duži vremenski period nadmeću za obavljanje poslova homologacije i certificiranja.

„Od 2008. do 2020., podzakonskim aktima iz oblasti homologacije i certifikacije vozila nisu bili definirani rokovi trajanja ugovora koje Ministarstvo zaključuje sa izabranim organizacijama. Nove podzakonske akte iz oblasti homologacije i certifikacije vozila Ministarstvo je donijelo tek 2020. i tada su definirani rokovi trajanja ugovora na 10 godina“, naglašavaju revizori.

Dakle, iako nisu bili definirani rokovi, konzorcij izabran odlukom tadašnjeg ministra Rude Vidovića iz 2009. sve do 2021. ubirao je milijune od poslova homologacije. Podsjetimo, u sastavu tog konzorcija bili su EIB International – Centar za motorna vozila Banja Luka, Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i Centar-motor Široki Brijeg. Vidović ih je izabrao iako su imali manji broj bodova od drugoprijavljene firme Automotive center Sarajevo. Obrazloženje je tada bilo da broj bodova ne igra ulogu.

U revizorskom izvještaju navedeno je i to da Ministarstvo 2012. poništava konkurs iz 2009., ali i pored toga nisu raskinuli ugovori sa izabranim konzorcijem.

„Novi javni konkurs su objavili osam godina nakon poništenja prethodnog, a u međuvremenu je poslove obavljao konzorcij koji je odabran u poništenom konkursu“, naglašavaju državni revizori.

Državni revizori ukazuju na to da je nakon donesene odluke po konkursu iz 2021. i izboru firme, odnosno nakon izbora konzorcija na čijem čelu je bila Ševina firma Centar motor iz Širokog Brijega, uložena žalba koju prihvata Žalbeno vijeće. Donijeli su odluku da Ministarstvo treba da zaključi ugovore o obavljanju homologacije sa sva tri konzorcija. Međutim, Sud BiH na čijem čelu je tada bio sad već suspendirani Ranko Debevec donosi presudu da Žalbeno vijeće nema ovlaštenja.

Tako je monopol nad ovim poslovima vraćen u ruke obitelji Ševo.

Spomenimo i to da je u vrijeme kada je, nakon prvog konkursa iz 2009., podnesena krivična prijava protiv Rude Vidovića, suspendirani Debevec bio tužitelj koji je tu krivičnu prijavu odbacio kao neosnovanu. Žurnal je u posjedu dokumenta u kojem Debevec, odvjetniku firme Automotive center Sarajevo koji je i podnio krivičnu prijavu, sugerira da „velikim brojem prijava opterećuje rad tužiteljstva“.

Državni revizori su utvrdili i to da je Ministarstvo od Konkurencijskog vijeća tražilo mišljenje o usklađenosti podzakonskih propisa iz oblasti homologacije i certifikacije vozila sa Zakonom o konkurenciji u vezi sa rokom na koji se zaključuju ugovori, ali i da ne raspolažu podacima o prihodima koje prikupljaju administrativna i tehnička tijela iz oblasti homologacije i certifikacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila.

“Prema raspoloživim podacima iz izvještaja o radu administrativnog tijela za 2021., koje nam je dostavilo Ministarstvo, ukupan broj zahtjeva za homologaciju vozila je iznosio 57.556 zahtjeva. Od tog broja, 57.087 zahtjeva se odnosilo na homologaciju pojedinačnog vozila, a 469 zahtjeva na homologaciju tipa vozila. U skladu s cjenovnikom procijenili smo da ukupni prihodi koje su administrativno tijelo i tehnički servisi ostvarili u 2021. za poslove homologacije vozila iznose oko 9,1 milijun KM“, stoji u izvještaju.

Ukupan broj zahtjeva za certifikaciju vozila u 2021. je iznosio 24.184. Prosječna naknada za usluge certifikacije vozila iznosi 295 KM.

“Procijenili smo u ovom izvještaju da ukupni prihodi koje su ostvarila administrativna i ispitna tijela u 2021. za poslove certifikacije vozila iznose oko 7,1 milijun KM“, naglašeno je u izvještaju.

Državni revizori zaključuju da Ministarstvo nije osiguralo ni transparentnost ni blagovremenost postupka odabira firmi kojoj će povjeriti poslove homologacije vozila.

Zurnal.info

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk