Sebije lagala i “vikala” kako će ti respiratori spašavati živote, ali bilo je obrnuto!

PRO Oglas

Akteri u aferi “Respiratori” Fadil Novalić i Fikret Hodžić, i nakon što su osuđeni za nezakonitu nabavku respiratora ACM812 A, u travnju 2020. godine nastavljaju u javnosti pobijati nalaze i sudskog vještaka primarijusa doktora Ismeta Suljevića i svjetskog stručnjaka za medicinske uređaje Leandra Pecchie koji su pred Sudom BiH detaljno pojasnili o kakvim se uređajima radi.

Iznoseći neistine o aparatima za koje ni kineski proizvođač ne tvrdi da su za upotrebu u jedinicama intenzivne njege i o kojima je struka iznijela sve činjenice, osuđeni Novalić i Hodžić i dalje ustrajavaju na lažnoj priči da je riječ o kvalitetnim uređajima. Donekle bi se moglo razumjeti da će se neko tko je optužen za neko krivično djelo braniti svim sredstvima i to je i zakon dozvolio.

Međutim, u ovom slučaju je zapanjujuće i nevjerojatno da su osuđeni u aferi “Respiratori” bili spremni da nas tijekom Covid 19 sviju “nakače” na respiratore za koje su stručnjaci rekli da nemaju namjenu za koju su nabavljeni, a samo kako bi opravdali svoju nabavku i kako bi bili oslobođeni.

To dokazuju i njihovo ponašanje i njihove tvrdnje, a i jedna takva situacija koja se već dogodila, jer je KCUS pustio u upotrebu te aparate i to noć uoči svjedočenja Sebije Izetbegović, bivše generalne direktorice KCUS-a u ovom predmetu pred Sudom BiH.

Upravo to što su respiratori upotrebljavani na KCUS-u sad je glavni alibi osuđenima da se oni mogu upotrebljavati. S druge strane, osuđeni, naročito Novalić zauzvrat, Sebiju Izetbegović nisu spominjali pred Sudom, a koliko je za Novalića tragično što su u sudnici pokazane poruke u kojima se spominjala Sebija, pokazao je u TV gostovanju, kada je gotovo plačnim glasom pitao “zašto su trebale biti pokazane poruke ‘Seb zove'”.

Zaboravio je Novalić reći da je prikazana poruka i u kojoj je stajalo “Šefe, čujte se Vi sa Sebijom u vezi cijene respiratora”, a koju je Novaliću poslala tajnica Valde FBiH Edita Kalajdžić.

Sebija Izetbegović ispred Suda BiH

Vjerojatno su i za ovakve dogovore Novaliću krivi Ambasada SAD, braća Čampare, NiP i mediji koje redom optužuje da su “proizveli aferu”. A, istina je da je tijekom dvije godine, koliko je trajao proces, bila pokrenuta čitava armija ljudi i institucionalna mašinerija da se faktički proizvedu dokazi s kojima će se optuženi braniti.

Osim Sebije Izetbegović, čija je uloga s još grupom ljekara na KCUS-u bila da upotrebljava respiratore na KCUS-u i priča kako oni spašavaju živote, uloge u stvaranju lažnih dokaza imali su Zijad Džemić, bivši direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH, značajan doprinos je imala i Bisera Turković, bivša ministrica vanjskih poslova BiH, svoju rolu u toj predstavi odigrala je i Edita Kalajdžić, tajnica Vlade FBiH i Novalićeva bliska prijateljica koju je oslovljavao s “bebo”, Sanita Alagić, pomoćnica Fahrudina Solaka…

O tome šta su pobrojani konkretno radili u “operaciji spašavanja” optuženih pisat ćemo narednih dana, a sada se vraćamo lažnim tvrdnjama prvenstveno Novalića kako nije imao priliku da se brani pred Sudom, pa sad to, nakon pravomoćnosti osuđujuće presude čini u medijskim istupima, piše Raport.ba.

Bezobrazno i bahato osuđeni Novlaić i Hodić pričaju kako nije dokazano da su respiratori ACM812 A štetni, usprkos nalazima vještaka iznijetim pred Sudom BiH.

Svjesno, osuđenici prešućuju i činjenicu da je sudac Branko Perić zabranio da Tužiteljstvo BiH izvede kao svjedokinju jednu od anesteziologinja s KCUS-a koja je bila spremna govoriti o negativnim iskustvima s respiratorima ACM812 A na KCUS-u.

Kada bi Sud BiH objavio videosnimke sa svakog ročišta u ovom predmetu onda bi se moglo vidjeti koliko su bili agresivni i optuženi, a danas osuđeni i njihove obrane, prvenstveno u namjeri da ne dozvole da stručnjaci pred Sudom BiH govore o namjeni respiratora ACM812 A.

Zbog neistinitih izjava osuđenih u ovom predmetu o tome kako su oni bili u podređenom položaju tijekom sudskog procesa, treba ih podsjetiti na to kako su se ponašali prema stručnjacima koji su svoj nalaz vještačenja respiratora ACM812 A iznijeli pred Sudom BiH.

Mora se podsjetiti i na to da su u to vrijeme optuženi i njihove obrane prvo pokušali svim sredstvima spriječiti da vještaci uopće dođu pred Sud i iznesu svoje nalaze.

Primarijus doktor Ismet Suljević, specijalista iz oblasti anesteziologije i stručnjak s još nizom titula i četrdesetogodišnjim liječničkim iskustvom suočio se čak i s prijetnjama Vasvije Vidović, odvjetnice Fadila Novalića dok je govorio o nalazu vještačenja, a bio je suočen i s pokušajima diskreditacije i omalovažavanjem od Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića.

Podsjetimo, doktor Suljević je u Sudu BiH rekao da je ustanovio da respiratori ACM 812 A ne posjeduju tzv. BiPAP mod (biphasic positive airway pressure) – dvofazna ventilacija pozitivnim pritiskom, koji je vrlo važan u smislu da prilikom izdisaja zadrži plućne alveole otvorenim do sljedećeg udisaja.

Jasno je naglasio da je sam proizvođač respiratora u priručniku naveo da se radi o mašinama za hitnu medicinsku pomoć u ambulantama prve pomoći ili transportu, te da prema uputi proizvođača stoji da se mogu koristiti prvenstveno kao mobilni respiratori.

Primarijus doktor Ismet Suljević suočio se čak i s prijetnjama Vasvije Vidović

Iznoseći svoj nalaz doktor Suljević je, odgovarajući na pitanje tadašnje predsjednice Sudskog vijeća Džemile Begović, “što bi se dogodilo da su respiratori ACM812 A primjenjivani na srednje teškim i teškim Covid pacijentima u intenzivnoj njezi”, odgovorio:

“Apsolutno letalni, odnosno smrtni ishod. Ova mašina nije u stanju držati otvorene alveole, tu je problem”, kazao je između ostalog vještak Suljević.

Doktor Suljević je rekao i da u slučaju dolaska do akutnog respiratornog distres sindroma, primjena respiratora ACM812 A može izazvati smrt pacijenta jer on nema pozitivan ekspiratorni pritisak, odnosno ne može držati plućne alveole otvorenim.

“Ove mašine su vrlo upitne i kada imamo slučaj gdje može doći do iznenadnog prestanka disanja pacijenta i ta mašina ga ne može podržati”, kazao je Suljević.

Pojasnio je i da respirator ACM812 A ima koncentraciju kisika od 48 do 100 posto, dok drugi i to oni standardni imaju od 21 do 100 posto.

“Jedno je koncentracija kisika, a drugo je pritisak. Koncentracija kisika koju isporučuje može biti štetna, jer kisik je lijek, ali i univerzalni otrov”, kazao je Suljević.

Vještak Suljević je pojasnio je da mu je za vještačenje poslužila tehnička specifikacija za te uređaje koju je izdao njihov proizvođač, a za davanje nalaza kako je kazao rukovodio se i svojim iskustvom anesteziologa i rada s anesteziološkim mašinama više od tri desetljeća. Vještak je kazao i da se pri sačinjavanju svog nalaza rukovodio standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o invazivnim i neinvazivnim respiratorima, a koji su izdati 15. travnja 2020. godine.

Izlaganje doktora Suljevića tada je stalno prekidala obrana optuženih, odnosno odvjetnica Mirna Avdibegović, koja je u ovom predmetu zastupala optuženog Fikreta Hodžića, vlasnika “FH Srebrena malina”, kao i Vasvija Vidović, odvjetnica Fadila Novalića, premijera FBiH, te Marsela Bajramović i Kadrija Kolić, odvjetnici optuženog Fahrudina Solaka, suspendiranog direktora Federalne uprave Civilne zaštite.

Oni su jednoglasno ocijenili da je nalaz doktora Suljevića kako su kazali “proizvoljan”, a odvjetnica Vasvija Vidović je rekla i da je vještak “govorio napamet”.

Sutkinja Džemila Begović tada je više puta upozoravala obranu da oni ne mogu prekidati izlaganje vještaka i da sva pitanja mogu postaviti tijekom unakrsnog ispitivanja, a kada su odvjetnici usprkos upozorenjima nastavili s tom praksom, sutkinja je u jednom trenutku odvjetnici Mirni Avdibegović sarkastično kazala:

“Eto, objasnite Vi doktoru šta je koncentracija pritiska”, kazala je sutkinja Begović.

Na ročištu na kojem je doktor Suljević iznosio svoj nalaz, sudac Branko Perić je kazao da se “boji da će novinari zloupotrijebiti izlaganje vještaka!”.

Perić očigledno nije mogao sakriti nervozu zbog toga što će nalaz biti javno objavljen, a nije pojasnio kako to novinari mogu zloupotrijebiti izlaganje vještaka, ako prenesu ono što je rekao, a što je i posao novinara.

Sada je jasno da Periću nije odgovaralo to što je govorio doktor Suljević i da se to čuje u javnosti. Vještak Suljević je detaljno pojasnio da respirator ACM812 A nema PEEP koji znači pritisak na kraju izdisaja u propozicijama koje zahtijeva srednje teško i teško stanje pacijenta, te je podsjetio kako su respiratori iste ove vrste uništeni u SAD-a .

“Ova mašina ima koncentraciju kisika 48 do 100 posto, a WHO za invazivne propisuje od 21 do 100 posto. Ova koncentracija apsolutno govori da nije za intenzivnu njegu”, kazao je doktor Suljević dodajući da primjena ovih respiratora s greškom koja je predviđena u startu i kritičnim vrijednostima može izazvati pogoršanje kod pacijenta već u prvih 24 sata korištenja.

Tijekom kratke pauze, dok su na tom ročištu bili isključeni mikrofoni, doktor Suljević je prijavio Sudskom vijeću da mu je u tom vremenu Vasvija Vidović, odvjetnica Fadila Novalića, premijera FBiH uputila prijetnju.

“Časni sude, dobio sam prijetnju. Odvjetnica Vidović je rekla “zato će uslijediti tužbe proizvođača i pri tome je mahala glavom i gledala u mene”, kazao je vještak Suljević.

Sutkinja Begović je upozorila odvjetnicu Vidović, te konstatirala da se tako ne može obraćati svjedoku ili vještaku, a da ukoliko se takvo nešto kaže pred svjedokom ili vještakom, onda on ima pravo da to protumači kako hoće.

Hodžić je drsko potencirao da mu vještak Suljević samo s “da” ili “ne” odgovori jesu li respiratori invazivni ili neinvazivni.

“Prema svim neophodnim parametrima koje mora imati invazivni respirator s aspekta nauke, za ovaj ACM812 A ne prihvatam da je to invazivna mašina neophodna za intenzivnu njegu”, kategorički je odgovorio doktor Suljević.

Hodžić je najavio da će u ovom procesu svjedočiti i proizvođač respiratora ACM912 A, ali vidjeli smo da toga nije došlo. Međutim, Hodžić to sad ne spominje ne govori zašto im kao svjedoci nisu došli proizvođači respiratora koje su najavljivali, a i prijetili su i novinarima i vještacima tužbama proizvođača.

Vještaka Suljevića Hodžić je pitao i šta je njegov motiv da kaže za ove respiratore da nisu invazivni, kada svi drugi, iako za tu tvrdnju nije naveo nijedno relevantno ime, prema Hodžićevim riječima “kažu drugačije”.

Doktor Suljević je na ovo kazao: “Časni sude, nikakav motiv osobni ne postoji. Gospodina nikada nisam vidio uživo izuzev na televiziji. Ja sam samo iznosio stavove na osnovu nauke i ovdje su samo struka i nauka u pitanju i ja govorim istinu.”

Iako je Hodžić na početku ispitivanja kazao da cijeni i godine i stručnost doktora Suljevića, ipak je pokušao osporiti njegov kredibilitet uz konstataciju da je on “vještačio samo jednu nesreću u Goraždu”, što nema nikakve veze s iskustvom doktora Suljevića kao anesteziologa i stručnjaka koji je s respiratorima radio 40 godina.

Sutkinja Begović je ovu Hodžićevu opasku prekinula riječima: “To nije Vaša briga šta je vještačio”. Hodžić je ustvrdio “da nije dobio odgovor koji je želio”, a sutkinja Begović je kazala da “drugo je što on želi čuti”, a drugo šta misli vještak.

I kod ovog ispitivanja u pomoć optuženima “priskočio” je Perić pa je od vještaka tražio da mu na pitanje jesu li respiratori ACM812 A invazivni ili neinvazivni, vještak to odgovori s aspekta laika kakav je u smislu tih medicinskih uređaja Fikret Hodžić.

Vještak Suljević je kazao sucu Periću “niste tražili diskusiju laika i laika”, nego je tražen stručni nalaz.

I Fahrudin Solak se pravio stručnjakom većim od doktora Suljevića, pa mu je “pojašnjavao” mogućnosti respiratora ACM812 A u vezi s PEEP-om, na što je sutkinja Džemila Begović kazala ironično Solaku: “Fascinirana sam koliko bolje od vještaka znate koji je aparat”.

Vještak Suljević ukazao na to da u uputstvu za upotrebu proizvođač navodi podatak koji daje sumnju u proizvođača, a odnosi se na osjetljivost prekidača u kojima su navedena odstupanja pritiska.

Navedena je mogućnost greške plus – minus 50 kilopaskala. Ovo je toliki pritisak, da kad ga vidim, ja bježim od takve mašine – kazao je vještak Suljević.

Tada se u raspravu uključio sad već osuđeni Novalić, koji se inače hvali da zna napraviti pušku, Međutim, koliko je krhko njegovo znanje, razotkrio je doktor Suljević. Naime Novalić je tada pitao vještaka da li ostavlja mogućnost da je proizvođač napravio grešku u uputstvu i stavio veće vrijednosti.

“Da li je moguće da su proizvođači napravili grešku u mjernim jedinicama za pritisak te zamijenili paskal i kilopaskal, te je kilopaskale pretvorio u atmosfere?”

Na ovo je vidno začuđeno reagirao doktor Suljević kojeg je iznenadilo što je Novalić inžinjer, a ne zna razliku u mjernim jedinicama.

Malina respiratori

“Čekajte, čekajte nije tako, 50 kilopaskala nije vrijednost od 50 atmosfera, žao mi je što gospodin Novalić kao inženjer to ne zna. Pritisak od 50 atmosfera može srušiti ovu zgradu”, pojasnio je vještak Suljević.

Treba napomenuti i podcrtati da su stručnjaci razjasnili da to ukoliko je neki uređaj i invazivan, to ne znači da je za primjenu u jedinicama intenzivne njege, tako da je ustrajavanje laika poput osuđenih u pogledu medicinske opreme sasvim irelevantno, ali je u njihovoj koncepciji i strategiji obrane bitno s aspekta obmanjivanja javnosti i pokušaja da sa sebe skinu odgovornost.

Jer, potrošili su 10,5 milijuna maraka na nešto što nije za primjenu kod teških bolesnika, a zbog čega su respiratori i nabavljeni.

Dok je Sudskim vijećem predsjedavala sutkinja Džemila Begović koja je usred suđenja otišla u mirovinu, a njenu poziciju predsjedavanja Sudskim vijećem preuzeo Perić, ona se maksimalno uključivala i u ispitivanje svjedoka.

Često su njena pitanja dovodila do odgovora svjedoka koje su izbjegavali reći tužiteljima. To je smetalo optuženima i njihovim obranama koji su otvoreno pokazivali nervozu zbog toga. Sutkinja Begović je u nekim situacijama također žustro reagirala prema tužiteljima, ali je to za razliku od napadačkog i isključivog načina suca Branka Perića, radila profesionalno i na način da nije omalovažavala tužitelje niti ih vrijeđala.

Posebno je sutkinja Begović bila ustrajna kod ispitivanja Zijada Džemića, tadašnjeg direktora Instituta za mjeriteljstvo i svjedoka obrane Fadila Novalića koji je u to vrijeme bio u obiteljsko-tazbinskim odnosima s Biserom Turković, izmislio da u uputstvu proizvođača respiratora ACM812 A stoji da su za upotrebu u intenzivnoj njezi.

Džemić je pred sudom tada priznao da je “pogrešno preveo” dio uputstva i da je on mislio da “emergency room (hitna pomoć, op.a) znači intenzivna njega.

Međutim, njegovo spinovanje je već bilo dijelom iskorišteno u svrhu da se na to mišljenje poziva Sebija Izetbegović kada je stavila respiratore u upotrebu.

Kada je sutkinja Begović svojim ispitivanjem dovela Džemića “pred zid” i kad je on faktički priznao da respiratori ne posjeduju jedan dokument, a da je on bio neophodan za uvoz, tada je Fikret Hodžić bukvalno skočio s optuženičke klupe i obratio se sutkinji Begović riječima: “Vi ste nama već presudili”.

Ovo su samo neki od primjera bahatog ponašanja osuđenih koji su se svim silama borili da se ne dođe do istine o respiratorima i pokazatelj da je njima svejedno da li bi njihova primjena imala posljedice po pacijente samo da oni ne budu proglašeni odgovornima.

Osuđeni, koji danas optužuju tužitelje da ih se plaši “čak i Sud BiH” često su sa svojim obranama i vrijeđali tužitelje, što govori o tome koliko su bili žrtve i u strahu.

Nipodaštavajući odnos optuženi su imali i prema Leandru Pecchii vještaku iz Italije. Riječ je o svjetskom stručnjaku iz oblasti biomedicinskog inženjeringa koji je doktorirao na temama iz oblasti procjene medicinskih aparata s impresivnom biografijom.

Profesor Pecchia je univerzitetski profesor i jedan od konzultanata ministarstva zdravstva Italije za procjenu medicinskih aparata, a u vrijeme kada se pojavio pred Sudom BiH bio je angažiran kao inovacijski menadžer pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u timu koji se bavio odgovorom na pandemiju Covid 19.

Usprkos svemu tome optuženi u aferi “Respiratori” i njihove obrane i dalje se predstavljaju većim stručnjacima za medicinska sredstva od jednog ovakvog autoriteta. Tako Fikret Hodžić i dalje iznosi neistine da je ovaj stručnjak vještačenje vršio putem pretraživača Google.

Vještak Pecchia je pred Sudom BiH jasno rekao da je analizirao priručnik za upotrebu proizvođača respiratora ACM812 A.

Kazao je i da je respiratori ACM812 A nemaju certifikat za proizvod, nego da firma koja proizvodi ove respiratore tvrdi da ima certifikat o provjeri kvaliteta za proizvodnu liniju, a ne za proizvod.

“Točku po točku sam provjeravao. Kada je u pitanju ovaj priručnik prvo što možete uočiti je svrha ovog respiratora. Ovdje u predgovoru stoji da se treba koristiti u transportu, u hitnim slučajevima i nigdje ne stoji da se koristi za intenzivnu njegu. Da sam ja proizvođač i da je taj respirator za intenzivnu njegu, ja bih to na početku priručnika napisao i to masnim slovima. Činjenica je da u priručniku ne stoji da je ovaj respirator za korištenje u jedinicama intenzivne njege”, dio je iz nalaza vještaka Pecchie.

Kada je ovaj vještak iznosio svoj nalaz, tada je sutkinja Begović već bila u mirovini, a na čelo Sudskog vijeća imenovan je sudac Branko Perić.

Sudac Perić je bio izrazito nervozan na tom ročištu, a u nekoliko navrata je povisio i ton na tužitelje što je i inače radio u ovom predmetu jer ga je nerviralo to što su tužitelji željeli iznijeti sve dokaze koje su prikupili i prikazati ih na grafoskopu, dok se prema optuženima, iako su njihova pitanja izlazila iz okvira nalaza vještaka, Perić ponašao puno obzirnije i ljubaznije.

UDT formirao predmet protiv Branka Perića, Sud BiH afera Respiratori
Branko Perić: “Nisu ni sudovi u Italiji mnogo bolji”

Perić nije kao predsjedavajući Vijeća ni spriječio omalovažavanje vještaka Pecchie.

Na kraju ročišta sve udare koje je vještak tada doživio u sudnici sudac Perić je pokušao opravdati riječima “nisu ni sudovi u Italiji mnogo bolji”.

Ovo su samo neki od primjera što je sve dozvoljavano optuženima u sudnici, a njihove neistine koje sada iznose, razlog su više da Sud BiH javno objavi video zapise sa svih ročišta, jer javnost, pogotovo zbog toga jer se radi o specifičnom slučaju nabavke sredstava vezanih direktno za živote građana ima pravo da se sama uvjeri u sve ono što je pokazano u sudnicama Suda BiH tijekom trajanja procesa u predmetu “Respiratori”.

Podsjećamo da je Sud BiH u ožujku 2021. godine zbog pandemije koronavirusa za novinare omogućio online praćenje ročišta, kada je u predmetu “Respiratori” svjedočila i Sebija Izetbegović, generalna direktorca KCUS-a. Novinari su tada imali zabranu Suda da reproduciraju bilo kakav video ili audio sadržaj s tog ročišta, kao i fotografije. No, ubrzo su u Sudu obustavili takav način prijenosa ročišta uz obrazloženje da se takva praksa stopira zbog tehničkih ograničenja.

No, s obzirom na to da u Sudu BiH postoje videosnimci svih ročišta, upravo sada je vrijeme i da ih objavi.

Raport.ba

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk